Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Lainvoimainen (Käynnissä)

Asemakaava ja asemakaavan muutos, yritysalue, Kukonkoivu 098 10-269

TUNNUS
098 10-269
YHTEYSHENKILÖ
kaavasuunnittelija Sini Utriainen
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 21.11.2023

Alue sijaitsee valtatien 12 Kukonkoivun eritasoliittymän pohjoispuolella. Alueesta suurin osa on teollisuustontteja, joista osa ei ole rakentunut. Laajennusosa sijoittuu nykyisen kaava-alueen eteläpuolelle.
Asemakaavan pinta-ala on noin 122,4 ha, josta laajennusosa on noin 5,3 ha.

Alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Asemakaavan tavoitteena on ajantasaistaa teollisuusalueen tontteja ja kaavamääräyksiä vastaamaan nykyisiä tarpeita ja ympäristön vaatimuksia. Alueen kaavoituksessa huomioidaan alueen sijoittuminen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Laajennusosa sijoittuu nykyisen kaava-alueen eteläpuolelle, jonne osoitetaan kaupallista toimintaa.

Alueen kaavoituksessa huomioidaan alueen sijoittuminen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.