Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 24.4.2023

Hollolan valtuuston kokous pidetään 24.4.2023 klo 18 Hollolan kunnan virastotalossa Hollola-salissa, Virastotie 3, 15870 Hollola. Kokouksessa käsitellään esityslistasta lähemmin ilmenevät asiat.

Jari Ronkainen, valtuuston puheenjohtaja


Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 18.4.2023 ja Hollolan Sanomat -lehdessä 15.4.2023. Kokouskutsu on jaettu valtuutetuille 18.4.2023.

Ehdotus

Suoritetaan nimenhuuto.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merk. Kokouksen aluksi valtuuston puheenjohtaja luovutti Kati Pölöselle myönnetyn kunniamerkin ja valtuuston varapuheenjohtaja luovutti vaaleille valituille kansanedustajille Jari Ronkaiselle ja Teemu Kinnarille huomionosoituksena valtuuston puolesta kukkatervehdyksen.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.