Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitusasiat

Päätös

Valtuusto merkitisi tiedoksi saadut ilmoitukset:

  • Puheenjohtaja totesi vastaanotetuksi seuraavat ilmoitukset (liitteenä):

1. Keskustan valtuustoryhmän järjestäytyminen

2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän järjestäytyminen

  • Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Henna Hyytiä antoi ajankohtaiskatsauksen Nuorisovaltuuston toiminnasta ja toiminnan kehittämisajatuksia, kuten hallintosääntöön kirjattava aloiteoikeus..

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.