Valtuusto, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Aloiteasiat

Päätös

Seuraavat: aloitteet

1. PS valtuustoryhmän valtuustoaloite lukioselvityksen laatimisesta

2. Kari Aaltonen, Ville Mikkola ja Petri Palo: Koulutilojen kunnossapito

3. Kari Aaltonen, Ville Mikkola ja Petri Palo: Oppikirjojen tärkeys

4. Kari Aaltonen, Ville Mikkola ja Petri Palo: Translain tuomat haasteet

5. Kari Aaltonen, Ville Mikkola ja Petri Palo: Veihtoehto sateenkaarityöpajalle

6. Lasse Peltonen aloite Tervatien liikenneturvallisuuden parantaminen

7. Kristiina Vanhala-Selin: Osatyökykyisten palkkatuen huomioimisesta 

8. Satu Segersven: Valtuustoaloite tasa-arvotyön edistämmiseksi paikkajakoperiaatteita muuttamalla

9. Miikka Lönnqvist: Valtuustoaloite Nuorisovaltuuston aloiteoikeus.

Jätetetyt aloitteet ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Aloitteet  jätetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.