Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe (Käynnissä)

Keskuskorttelien asemakaavan muutos

TUNNUS
098 01-280
YHTEYSHENKILÖ
Kaavoitusarkkitehti Pentti Klemetti
AJANKOHTAISTA
Yleisötilaisuus 26.10.2023 klo 17-19 Hollolan kirjaston tapahtumatorilla

Suunnittelualue sijaitsee kuntakeskuksessa Keskuskadun varressa. Alueella sijaitsee nykyisin käytöstä poistunut kunnanvirasto,tori ja pysäköintialue. Alueelta, kunnanviraston eteläpuolelta on purettu vuonna 2023 yksikerroksinen liikekiinteistö.
Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 3,5 ha.

Asemakaavan muutoksella alueen kortteleita järjestellään uudelleen. Hybridikortteliin sijoittuu tulevaisuudessa kunnan toimitiloja sekä asuin- ja liikerakentamista.

Nykyisen pysäköintialueen eteläosa varataan palveluasumisen kortteliksi. Entisen kunnanviraston rakennuksen tilalle osoitetaan asuinrakentamista ja palveluja. Asemakaava laaditaan alueelle tehdyn kehityssuunnitelman pohjalta.

 

 


ASIAN KÄSITTELY

  Luonnosvaihe - Käynnissä

Kuuluttaminen

Keskuskorttelien asemakaavamuutoksen luonnos nähtäville

Kuulutusaika: 21.10.2023 - 22.11.2023

Kaavoitettava alue sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa, Keskuskadun varressa. Alueella sijaitsee nykyisin Hollolan käytöstä poistunut kunnanvirasto, Hollolan tori ja pysäköintialue.
Alueelle laaditaan asemakaavan muutos. Alueen kortteleita järjestellään uudelleen. Hybridikortteliin sijoittuu tulevaisuudessa kunnan toimitiloja sekä asuin- ja liikerakentamista.

Nykyisen pysäköintialueen eteläosa varataan palveluasumisen kortteliksi. Entisen kunnanviraston rakennuksen tilalle osoitetaan asuinrakentamista ja palveluja. Asemakaava laaditaan alueelle tehdyn kehityssuunnitelman pohjalta.
 

Asemakaavan muutosluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 23.10. – 21.11.2023 Hollolan kunnan internetsivuilla: hollola.fi /Ajankohtaista > Ilmoitukset > Kaikki ilmoitukset
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.
Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Luonnosvaiheen yleisötilaisuus pidetään torstaina 26.10.2023 klo 17.00-19.00 Hollolan kirjaston tapahtumatorilla.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pentti Klemetti puh. 044 780 1455.

21.10.2023
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat

Liite 6 Hollolan kunnanviraston RHS 2017 (pdf, 8675 kt)

Liite 4 Melumallinnuksen luonnos (pdf, 5042 kt)

Kaavakartta,luonnosvaihe (pdf, 489 kt)

Liite 7 Selvitys Hollolan kunnanviraston soveltuvuudesta asuinkäyttöön (pdf, 2114 kt)

Kaavaselostus, luonnosvaihe (pdf, 685 kt)

Liite 5 Kehityshanke, suunnitelmaraportti2023 (pdf, 30587 kt)

Liite 9 Entisen kunnanviraston sisäilmaolosuhteet,Terveydensuojeluviranomaisen lausunto2021 (pdf, 1308 kt)

Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.10.2023 (pdf, 1860 kt)

Liite 3 Kaavaselostuksen kuvat ja kartat, luonnosvaihe (pdf, 24509 kt)

Liite 8 Entisen kunnanviraston julkisivun ja ulkoseinän kuntotutkimus2022 (pdf, 4285 kt)


  Vireilletulovaihe - Valmis

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kuuluttaminen

Keskuskorttelien asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille

Kuulutusaika: 1.7.2023 - 23.8.2023

Kaavoitettava alue sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa Keskuskadun varressa. Alueella sijaitsee nykyisin Hollolan käytöstä poistunut kunnanvirasto, Hollolan tori ja pysäköintialue.

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos. Alue järjestellään uudelleen siten, että alueelle muodostuu neljä korttelia. Asuin- ja liiketilojen korttelin tilalle osoitetaan sekoittuneiden toimintojen kortteli, jolle sijoittuu tulevaisuudessa kunnanvirasto sekä asuin- ja liikerakentamista. Pysäköintialueen eteläosa varataan palveluasumisen kortteliksi. Nykyisen kunnanviraston tilalle osoitetaan asuinrakentamista ja palveluja. Asemakaava laaditaan alueelle tehdyn kehittämissuunnitelman pohjalta.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.7. – 23.8.2023 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antavat kesäkauden aikana:

Viikko 27

Kaavoituskonsultti Aura Pajamo/Muuan Oy, puh. 050 66 481

aura.pajamo@muuan.fi

Viikko 28

Kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen, puh. 044 780 1379

ilkka.korhonen@hollola.fi

Viikko 29 –

kaavoitusarkkitehti Pentti Klemetti puh. 044 780 1455

pentti.klemetti@hollola.fi

 

1.7.2023

Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.6.2023 (pdf, 1978 kt)