Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 21.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 9. luokkalaisten vaikuttamispäivä 22.11.2023 aloitteet sivhyvan käsittely

HOLDno-2023-423

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Vapaa-aikapalvelut ovat toteuttaneet vuosittain osana nuorisotyön ja perusopetuksen yhteistyötä nuorten vaikuttamispäivän ja lapsiparlamentin, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Lapsiparlamentin ja perusopetuksen ryhmät ovat koonneet itse henkilöstön tukemana kehityskohteita, joihin he toivovat kiinnitettävän huomiota ja otettavaksi huomioon päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan.

Syksyn 2023 vaikuttamispäivä pidettiin 22.11.2023.Yhdeksännen vuosiluokan oppilaat valmistelivat yhdessä yhteiskuntaopin opettajien kanssa aloitteita, joita käsiteltiin valtuustosalissa nuorisovaltuuston puheenjohtajan johdolla. Samanaikaisesti kirjastolla pidettiin nuorten vaikuttamismessut, joissa kuultiin, kohdattiin ja opittiin yhdessä.               

Palvelualueiden yhteinen kooste vastauksista on liitteenä. Hyvinvoinnin palvelualueen vastaukset on merkitty tekijäorganisaatiolla, muut vastaukset on valmisteltu elinvoiman palvelualueella.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy elinvoiman palvelualueella 9-luokkalaisten vaikuttamispäivän aloitteisiin laaditut vastaukset. Elinvoimavaliokunta lähettää vastaukset tiedoksi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle sekä kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lassi Puodinketo, vapaa-aikapäällikkö, lassi.puodinketo@hollola.fi

Perustelut

Vapaa-aikapalvelut ovat toteuttaneet vuosittain osana nuorisotyön ja perusopetuksen yhteistyötä nuorten vaikuttamispäivän ja lapsiparlamentin, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Lapsiparlamentin ja perusopetuksen ryhmät ovat koonneet itse henkilöstön tukemana kehityskohteita, joihin he toivovat kiinnitettävän huomiota ja otettavaksi huomioon päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan.

Syksyn 2023 vaikuttamispäivä pidettiin 22.11.2023.Yhdeksännen vuosiluokan oppilaat valmistelivat yhdessä yhteiskuntaopin opettajien kanssa aloitteita, joita käsiteltiin valtuustosalissa nuorisovaltuuston puheenjohtajan johdolla. Samanaikaisesti kirjastolla pidettiin nuorten vaikuttamismessut, joissa kuultiin, kohdattiin ja opittiin yhdessä.               

Palvelualueiden yhteinen kooste vastauksista on liitteenä. Hyvinvoinnin palvelualueen vastaukset on merkitty tekijäorganisaatiolla, muut vastaukset on valmisteltu elinvoiman palvelualueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee aloitteisiin annetut liitteenä olevat vastaukset tiedokseen ja lähettää koonniin edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli vapaa-aikapäällikkö.

Tiedoksi

Tiedoksi: Hollolan Tilapalvelu Oy, palvelupäällikkö/ruoka- ja siivouspalvelut, kuntatekniikan päällikkö, koordinaattori, vapaa-aikapäällikkö, koulut, hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä, apulaisrehtori Heinsuon koulu, apulaisrehtori Salpakankaan koulu, elinvoiman palvelualueen johtoryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.