Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus 2023

HOLDno-2022-430

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Klemetti, kaavoitusarkkitehti, pentti.klemetti@hollola.fi

Perustelut

Kaavoitusohjelmassa 2023 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma.  

Vuoden 2023 kaavoitusohjelmaan kuluu kuusi vireillä olevaa asemakaavahanketta. Vuoden 2023 aikana ryhdytään asemakaavoittamaan sekä asuin- että yritystontteja pääosin kunnan omistamalle maalle. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on kaavoittaa noin 100 asuintonttia noin 480 asukkaalle. Merkittävimpiä asemakaavahankkeita vuonna 2023 on keskustakortteleiden asemakaavan muutos Kuntakeskustassa sekä Vesikansan uusien asuinalueiden asemakaavoitus.

Kaavoitusohjelmaan on koottu tietoja niistä hankkeista, jotka todennäköisesti aloitetaan lähivuosina 2024-2025. Tulevien vuosien kaavoitettaviksi kohteiksi on esitetty muutamia uusien alueiden asemakaavoja ja katuverkon kehittämistarpeista nousevia asemakaavoja. Tulevien vuosien asemakaavoituskohteet täydentyvät kunnan maanhankinnan edetessä. Maanhankinnan edistyminen on edellytyksenä kohteen ottamiselle kaavoitusohjelmaan.

Kaavoitusohjelman kohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet. Kaavoitusohjelman yhteydessä on myös arvioitu kaavahankkeen taloudellisuutta ja tuotu esiin muita hankkeissa huomioitavia taustatietoja. Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.

ASEMAKAAVAKOHDE 2023:             asuinalueet n m2 pääas. Kaavam. tontit lkm noin asukasmäärä noin
         
Salpakankaan akmuutos, alueen eteläosa       182000 AO 14 200
         
Norolan pelto ak alueen keskiosa                      163000 AO 81 220
         
Niuhanmäen ak alueen pääosa                        74000 AP 17 240
         
Vähäselänojan ak alue                                    157000 AO 78 210
         
Mallasharjun ak alueen kuntaosa                      37000 AP 8 150
         
Kyyhkylä I alue pääosa                                     314600 AO 157 430
         
H-koski Pappilan alue länsiosa                            18500 AP 3 50
         
Keskuskorttelin ak-alue                                       10000 AK 3 240
         
VUODEN  2023 KOHTEET YHTEENSÄ                                                            n. 360 tonttia n. 1100 asukasta

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman hyväksyttäväksi vuoden 2023 osalta kunnanhallitukselle. Vuoden 2024-2025 kaavakohteet ovat tiedoksi ja niistä päätetään tulevina vuosina.

Päätös

Merk. Asiantuntijana kuultiin kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhosta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Kaavoitusohjelmassa 2023 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma. Elinvoimavaliokunta hyväksyi kaavoitusohjelman kokouksessaan 4.10.2022. Asian kuvaus historiatiedoissa. Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.

Alla taulukossa on asemakaavakohteet, jotka ovat vireillä tai aloitetaan vuonna 2023, ja joiden arvioidut valmistumisajat on esitetty kaavoitusohjelmassa. Asukasmääräarvio listan kohteista on 1740 asukasta. Tontit vuokrataan ja myydään.

ASEMAKAAVAKOHDE 2023:             asuinalueet n m2 pääas. Kaavam. tontit lkm noin asukasmäärä noin
         
Salpakankaan akmuutos,​ alueen eteläosa       182000 AO 14 200
         
Norolan pelto ak alueen keskiosa                      163000 AO 81 220
         
Niuhanmäen ak alueen pääosa                        74000 AP 17 240
         
Vähäselänojan ak alue                                    157000 AO 78 210
         
Mallasharjun ak alueen kuntaosa                      37000 AP 8 150
         
Kyyhkylä I alue pääosa                                     314600 AO 157 430
         
H-​koski Pappilan alue länsiosa                            18500 AP 3 50
         
Keskuskorttelin ak-​alue                                       10000 AK 3 240
         
VUODEN  2023 KOHTEET YHTEENSÄ                                                            n. 360 tonttia n. 1740 asukasta

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman hyväksyttäväksi vuoden 2023 osalta valtuustolle. Vuoden 2024-​2025 kaavakohteet ovat tiedoksi ja niistä päätetään tulevina vuosina.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merk. Asiantunijoina kuultavana olivat Ilkka Korhonen ja Heli Randell.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.