Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Hollolan Tilapalvelu Oy, ylimääräinen yhtiökokous 20.10.2022

HOLDno-2019-212

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Tilapalvelut Oy on kutsunut omistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022, täydentämään hallituksen jäseniä eroilmoituksen johdosta.

Hollolan Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsen Kristiina Hämäläinen on ilmoittanut yhtiölle eroavansa hallituksen jäseneyydestä ja ilmoituksen pohjalta, HollolanTilapalvelut Oy on kutsunut  omistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022, täydentämään hallituksen kokoonpanoa eroilmoituksen johdosta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista on seuraava:

 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT 
 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS​​​
 5. HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN
 6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
 7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhalliltus  nimeää edustajan ja hänelle varaedustajan Hollolan Tilapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022 ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet hallituksen jäsenen nimeämisestä.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen Hollolan Tilapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022 ja antoi yhtiökokousedustajalle ohjeet esittää hallituksen jäsenen nimeämisen osalta Helena Maattolaa.

Merk. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Valittu edustaja ja varedustaja, Hollolan Tilapalvelu Oy.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.