Kunnanhallitus, kokous 20.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Päijät-Hämeen hyvinvointiraportti 2023

HOLDno-2021-651

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Päijät- Hämeessä on valmisteltu monitoimijaisessa yhteistyössä alueellinen hyvinvointikertomus ja - suunnitelma vuosille 2021- 2025. Samaan aikaan on valmisteltu alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2022- 2025, suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi vuosille 2021- 2025 sekä ehkäisevän työn toimintasuunnitelma vuosille 2021- 2025. Suunnitelmat täydentävät toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden Päijät- Hämeessä tehtävälle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyölle. Alueellinen hyvinvointikertomus ja - suunnitelma toimii alueellisia suunitelmia yhteensovitavana asiakirjana.

Lisäksi vuosille 2020- 2025 hyväksytyt HYTE- kärjet ja niiden tavoitteet ovat osa kaikkia suunnitelmia ohjaavia painopistealueita. Suunnitelmien kokonaisuuteen kytkeytyy myös jo aiemmin laaditut suunnitelmat: Päijät- Hämeen maahanmuutto- ohjelma ja ravitsemusterveyden edistämissuunnitelma.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman 2021- 2025, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022–2025 , suunnitelman ikääntyvän väestön tukemiseksi 2021–2025 sekä ehkäisevän työn toimintasuunnitelman 2021–2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi
  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus on kokouksessaan 29.4.2024 käsitellyt Päijät-Hämeen hyvinvointiraporttia vuodelta 2023. Hyvinvointiraportti tarkastelee laaja-alaisesti koko maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin tilaa. Raportti sisältää myös kuntakohtaiset osiot.

Päijät-Hämeen hyvinvointiraportti toimii pohjana maakunnallisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -tavoitteiden määrittelyssä ja kuntien hyvinvointisuunnitelmien valmistelussa.

Hollolan kunnan hyvinvointiraporttia käsitellään luottamustoimielimissä elo-syyskuun 2024 aikana.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiantuntija Heli Lehtovaara esittelee raportin keskeisiä havaintoja kunnanhallitukselle. Asiantuntijana mukana myös kunnan hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointiraportin 2023.

Ehdotus valtuustolle: Valtuusto merkitsee tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointiraportin 2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valtuustolle päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Asiassa kuultavana olivat Heli Lehtovaara asiantuntija Päijät-Hämeen Hyvinvointialue, sekä kunnan hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen.

Tiedoksi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, hyvinvointikoordinaattori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.