Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe (Käynnissä)

Asemakaava, Salpakankaan koulun ympäristö 098 06-273

TUNNUS
098 06-273
YHTEYSHENKILÖ
Henna Kurosawa

Suunnittelualue sijaitsee Koulurinteentien eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Salpakankaan koulu, Kankaan koulu ja Salpakankaan päiväkoti, Koulurinteentien varressa olevat kunnan vuokrarivitalot sekä koulun eteläpuolelle sijoittuva laaja virkistysalue. Suunnittelualueesta suurin osa on virkistysaluetta, joka on osa kuntakeskuksen viher- ja virkistysverkostoa.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta. Salpakankaan koulun tontin rakennusoikeus päivitetään vastaamaan poikkeamispäätöksillä toteutunutta tilannetta sekä osoitetaan yhteydet kevyelle liikenteelle. Koulurinteentien ja Vanhatalontien kulmaukseen rivitalojen paikalle tavoitteena on osoittaa tiiviimpää asuinrakentamista mahdollistamalla alueelle kerrostalorakentaminen. Hirvikalliontien varteen Kallioimarteen pohjoispuolelle tutkitaan mahdollisuutta pienelle asuinalueen laajennukselle. Koulun eteläpuolen virkistysalue on tavoitteena asemakaavoittaa virkistyskäyttöön huomioiden alueella olevat ulkoilutarpeet sekä sähköasema sähkölinjoineen.