Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe (Käynnissä)

Asemakaava, Paassillan yritysalueen laajennus, 098 08-274

TUNNUS
098 08-274
YHTEYSHENKILÖ
hankekaavoittaja Henna Kurosawa
AJANKOHTAISTA
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.11.-2.12.2022

Suunnittelualue sijaitsee Paassillan yritysalueen itäpuolella ja se rajautuu pohjoisessa valtatiehen 12 ja etelässä viljelyalueeseen. Alueelle kulku tapahtuu Alumiinitien kautta. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 9,3 hehtaaria. Alue on pääpiirteissään metsätalousaluetta.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Paassillan yritysaluetta valtatien 12 varressa.  Alueelle tavoitellaan teollista toimintaa, varastointia ja logistiikkaa tukevia toimintoja. Tavoitteena ei ole lisätä alueella kaupallisten palveluiden tonttitarjontaa.


ASIAN KÄSITTELY

  Vireilletulovaihe - Käynnissä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kuuluttaminen

Paassillan yritysalueen laajennusta koskeva päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kuulutusaika: 2.11.2022 - 2.12.2022

Kaavoitettava alue sijaitsee Lahden eteläisen kehätien Soramäen eritasoliittymän eteläpuolella. Kaavoitettava alue käsittää eritasoliittymään rajautuvat liikerakentamiseen tarkoitetut tontit sekä tonttien itäpuolella olevan metsäisen mäkialueen. Asemakaavan tavoitteena on laajentaa yritysaluetta ja osoittaa liikerakennusten korttelialue teolliselle toiminnalle mahdollistaen laajan yhtenäisen tontin toteuttamisen.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty kaava-alueen laajentamisen vuoksi.

Päivitetty OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.11. – 2.12.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

2.11.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut
 

Asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 20.10.2022 (pdf, 451 kt)