Ympäristöterveyslautakunta, kokous 17.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Talousarvion toteutuminen Päijät-Hämeen ympäristöterveys 1-8.2023

HOLDno-2023-428

Valmistelija

  • Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi
  • Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelman tilikauden ylijäämään/-alijäämään asti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ja -menot on laskettu erikseen eläinlääkintähuollolle, terveydensuojelulle ja hallinnolle. Osavuosikatsauksessa on esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen. Lisäksi on esitetty suoritemäärät kuntakohtaisesti sekä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen lakialoittain.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintuottojen toteuma on 73,56 % ja toimintakulujen toteuma 65,76 %.

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-elokuulta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Silja Mäkelä, ympäristöterveysjohtaja, silja.makela@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: hallinto-ja talousjohtaja, talouspäällikkö, eläinlääkintähuollon päällikkö, sopimuskunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.