Ympäristöterveyslautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

HOLDno-2022-369

Perustelut

Hallintosäännön X luvun § 111 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä, jos mahdollista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta päättää, että ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Ympäristöterveyslautakunta päätti, että  ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Ympäristöterveyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Hykkyrän ja Kari Hyytiän.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.