Ympäristöterveyslautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HOLDno-2022-369

Perustelut

Todetaan, että valtuusto on kokouksessaan 20.6.2022 valinnut Hollolan ympäristöterveyslautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.9.2022 - 31.5.2025:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Hollola

Satu Segersven, puheenjohtaja

Hannu Siljander

Pentti Lampi

Minna Halme

Kari Hyytiä

Lasse Peltonen

Heinola

Seija Kasurinen, varapuheenjohtaja

Juha-Matti Salo

Henri Saari

Sari Volanen

Orimattila

Tommi Hykkyrä

Riitta Lonka

Mirva Illi-Lampio

Torsti Hokkanen

Asikkala

Tarja Tornio

Leena Santamäki

Iitti

Heli Kiviaho

Päivi Matilainen

Padasjoki ja Kärkölä

Padasjoki: Rauno Hännikäinen

Kärkölä:  Juha-Matti Laiho

Sysmä ja Hartola

Sysmä: Veikko Kotolahti

Hartola: Tero Mäyrä

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 §:n mukaan  toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä toimii ympäristöterveysjohtaja. On sovittu, että esittelijänä lautakunnassa 1.9.2022-31.12.2022 toimii elinvoimajohtaja, koska ympäristöterveysjohtaja ei ole vielä Hollolan kunnan virassa.  

Pöytäkirjan pitäjänä toimii lautakunnan nimeämä henkilö tai hänen sijaisekseen määrätty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Ympäristöterveyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveyslautakunta nimeää hallintosihteeri Iina Tuukkalan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjan pitäjäksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, että tämän kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimii hallintosihteeri Marjut Nisula, koska pöytäkirjan pitäjä Iina Tuukkala on poissa.

Merk.

Puheenjohtajana Satu Segersvenin ollessa poissa puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Seija Kasurinen.

Tiedoksi

hallintosihteeri Tuukkala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.