Tarkastuslautakunta, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

HOLDno-2023-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen laadinnan sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti vuoden 2022 arviointikertomuksen suunnittelun ja laadinnan. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Pasanen, Pasi.Pasanen@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. Käsittelyä jatketaan keskiviikkona 10.5.2023 järjestettävässä kokouksessa.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.