Tarkastuslautakunta, kokous 12.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

HOLDno-2023-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2022 arviointikertomuksen laadinnan sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti vuoden 2022 arviointikertomuksen suunnittelun ja laadinnan. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Pasanen, Pasi.Pasanen@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.