Tarkastuslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Talousarvion toteutuminen Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-8.2023

HOLDno-2023-428

Valmistelija

  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
  • Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan menot ovat pääosin kehittyneet talousarvion mukaisesti.

Liitteenä tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1-8.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1-8.2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: hallinto-ja talousjohtaja, talouspalvelut, hallintolakimies

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.