Tarkastuslautakunta, kokous 11.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Hollolan Tilapalvelut Oy:n ja Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen Hollolan Tilapalvelut Oy:n ja Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reposen kertomaan yhtiöiden ajankohtaisista asioista ja kunnan talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Merkitään saatu katsaus tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Merkitään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin toimitusjohtajan kuuleminen tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.