Tarkastuslautakunta, kokous 10.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi muut esille tulevat asiat.

Päätös

Tilataan 10 kpl "Uudistuva kunta" -kirjoja. Ei muita käsiteltäviä asioita.

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 14.00.

Tiedoksi

kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.