Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Talousarvion toteutuminen hyvinvoinnin palvelualue 1-8 2023

HOLDno-2023-428

Valmistelija

  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen sisältää hyvinvoinnin palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti. Lisäksi esitetään vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös esitetty toiminnallisten tavoitteiden ja riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.

Hyvinvoinnin palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,4 % ja toimintakulujen toteutuma on 65,7  %.

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-elokuulta 2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat perusopetuksen rehtori, vapaa-aikapäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö.

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.