Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Päijät-Hämeen Kesäyliopisto ry, syyskokous 2023

HOLDno-2019-383

Valmistelija

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää ympäri vuoden monipuolista ja laadukasta koulutusta eri alojen ammattilaisille, opiskelijoille ja harrastajille. Kesäyliopisto tarjoaa avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikursseja, lukiolaiskursseja sekä muuta yleissivistävää ja ajankohtaista koulutusta. Tilauskoulutusta toteutetaan räätälöitynä työyhteisöjen koulutustarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Päijät-Hämeen kesäyliopisto on perustettu 18.10.1962 ja kesäyliopiston koulutustoiminta aloitettiin kesällä 1963.

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään  26.10.2023. Kokoukseen voivat osallistua Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n jäsenkuntien nimeämät edustajat. Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n syyskokouksessa vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan johtokunnan jäsenet sekä käsitellään muut sääntömääräiset asiat. 

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta nimesi Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys Ry:n johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025 edustajaksi Pia Salon ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petri Palon.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi Päijät-Hämeen Kesäyliopisto ry:n kokouksen ja tarvittaessa ohjeistaa Hollolan kunnan edustajaa. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Erillisiä toimintaohjeita ei annettu.

Tiedoksi

Tiedoksi: Valittu edustaja, Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.