Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Oikaisuvaatimus, varhaiskasvatus

Salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24 §:n 23 kohta