Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

13.9.2023 Päijät-Hämeen sivistystoimen ohjausryhmän pöytäkirja

Esityslistat

-

Kirjeet

-

Muut ilmoitusasiat

Hollolan kunnan verkkosivu-uudistuksen jälkeen vaikuttamistoimielinten pöytäkirjat löytyvät seuraavasti:

 • nuorisovaltuuston pöytäkirjat 
  https://hollola.fi/kasvatus-ja-opetus/nuorisotyo/nuorten-vaikuttaminen/
 • vanhus- ja vammaisneuvoston kokousmuistiot
  https://hollola.fi/hyvinvointi/seniorit-ja-erityisryhmat/vanhus-ja-vammaisneuvoston-toiminta/

Ehdotus

Esittelijä

 • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.