Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta keskusteli seuraavista ajankohtaisista asioista:

  • hyvinvoinnin palvelualueen valmiussuunnitelmatyö on alkanut
  • kiusaamisen vastainen suunnitelma työnalla, sisältää someturvan
  • päihteiden vastainen suunnitelmatyö on alkanut
  • kutsuntojen järjestämispaikka vuonna 2024

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.