Saavutettavuusseloste julkaisusivusto

(Esityslistat, toimielinten ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä kunnan ilmoitukset)

 

Tämä on cloudnc.fi-palvelun Hollolan kunnan sivuston saavutettavuusseloste, joka on laadittu 23.3.2021 tilanteen mukaisena. Cloudnc.fi-palvelun saavutettavuutta on arvioinut järjestelmän toimittaja Fujitsu.

 

1. Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Verkkosivusto täyttää WCAG-kriteeristön kriittiset A & AA-vaatimukset. Poikkeukset vaatimuksiin mainitaan jäljempänä.

 

2. Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vaatimusten mukaisia:
 

Sivustolla on käytetty Title-attribuutteja. Niiden apuvälinetuki on vaihtelevaa. WCAG 1.1.1

HTML-koodin laatu on hyvää ja enimmäkseen virheetöntä, mutta sivuilla saattaa olla joitain ylimääräisiä tagien lopetuksia. WCAG 4.1.1

Sivuston etusivulla ei ole pääotsikkoa (h1). WCAG 1.3.1

Rakenteisen asiakirjan muotoilutoiminnot asianhallintajärjestelmässä (mm. tummennus, kursivointi, alleviivaus ja taulukot) ovat asianhallintajärjestelmän lähettämään html-muotoilua, joissa voi olla sisällöllisiä saavutettavuuspuutteita (WCAG 1.3.1):

  • Otsikoissa voi olla saavutettavuuspuutteita niiltä osin, kun sisältö on tuotettu rakenteisen asiakirjapohjan muotoiluilla väliotsikon kaltaiseksi sisällöksi.
  • Tekstisisällöissä voi olla käytetty alleviivausmuotoilua muissakin sisällöissä, kuin linkeissä.
  • Joidenkin taulukoiden merkintä on puutteellinen. Otsikko-elementti (caption) ja sarakkeiden otsikkosolut (th) voivat puuttua niiltä osin, kun sisältö on rakenteisen asiakirjan muotoilua. 
  • Kaikkia listauksia ei ole merkitty (ul), kun sisältö on rakenteisen asiakirjan muotoilua.

Päätösten liitetiedostoissa saattaa olla saavutettavuuspuutteita, jos alkuperäinen asiakirja (.pdf, .doc tai muu toimisto-ohjelmilla tuotettu asiakirja) ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.
WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 2.4.1

 

3. Mahdolliset muut puutteet palvelussamme
 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle Hollolan kunnalle osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi.

 

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
 

4. Valvontaviranomaisen yhteystiedot
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
 

  • www.saavutettavuusvaatimukset.fi (Ulkoinen linkki)
  • saavutettavuus(at)avi.fi
  • puhelinnumero vaihde 0295 016 000  

 


© Copyright Fujitsu 2021