Myönnetyt suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätökset 26.6.2024-27.6.2024

Kuulutusaika

1.7.2024 - 4.8.2024

Kuulutus

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 04.07.2024

                                                                                     

LUPATUNNUS

PÄÄTÖSPÄIVÄ

RAKENNUSPAIKKA

LUVAN SISÄLTÖ

OSOITE

LUVAN HAKIJA

098-2024-142

26.06.2024

98-407-2-41

Suunnittelutarveratkaisu

Uuden rakennuspaikan muodostaminen noin 9000m² määräalalle

 

 

098-2024-151

27.06.2024

98-408-1-244

Poikkeamispäätös

Rakennuspaikalle rakennetaan uusi yksi kerroksinen loma-asunto ja piharakennus. Oleva sauna-rakennus säilyy. Vaja puretaan. Loma-asunto halutaan sijoittaa alavan tontin korkeimmalle kohdalle riittävän etäälle saunarakennuksesta ja tontin länsipuolen alavasta kosteasta tontin osasta.

Kirkkotie 109 15880 HOLLOLA

 

098-2024-152

27.06.2024

98-447-1-108

Poikkeamispäätös

Poikkeamislupahakemus maston ja laitetilan rakentamiseen yleiskaava  V-alueelle.

Messiläntie 240 (jälkeinen rasitetie) 15980 MESSILÄ

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 01.07.2024 – 04.08.2024 väliseksi ajaksi.