Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe (Käynnissä)

Vähäselänojan alueen asemakaava

TUNNUS
098 23-277
YHTEYSHENKILÖ
kaavasuunnittelija Jussi Jääoja
AJANKOHTAISTA
OAS nähtävillä 5.6.-4.7.2023

Suunnittelualue sijoittuu Kukkilan kylään Sorvasen peltoalueelle.
Tavoitteena on asemakaavoittaa Kalliolanpeltotien ja Vähäselänojan väliselle maatalouskäytössä olevalle peltoalueelle pientaloasutusta.
Alueen pinta-ala on noin 15,7 hehtaaria.​​​​​​


ASIAN KÄSITTELY

  Vireilletulovaihe - 3.6.2023 - Käynnissä

Kuuluttaminen

Vähäselänojan alueen asemakaava, vireilletulo, OASin nähtävilläolo

Kuulutusaika: 3.6.2023 - 4.7.2023

Suunnittelualue sijoittuu Kukkilan kylään Sorvasen peltoalueelle. Tavoitteena on asemakaavoittaa Kalliolanpeltotien ja Vähäselänojan väliselle maatalouskäytössä olevalle peltoalueelle pientaloasutusta. Alueen pinta-ala on noin 15,7 hehtaaria.

Asemakaasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.6.–4.7.2023 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola, tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa kaavasuunnittelija Jussi Jääoja, puh. 044 780 1387.

Asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.6.2023 (pdf, 674 kt)


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)