Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe (Käynnissä)

Hämeenkosken keskustan ja Pappilan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

TUNNUS
098 25-278
YHTEYSHENKILÖ
kaavasuunnittelija Jussi Jääoja
AJANKOHTAISTA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.10.-28.11.2023

Suunnittelualue sijoittuu Hämeenkosken keskustaan Keskustien varrelle ja entisen Pappilan alueelle rajautuen Teuronpolkuun, Keskustiehen, Asikkalantiehen, Kaunkorventiehen, Puomikujaan, Varikkotiehen ja Teuronjokeen. Kaavatyössä tutkitaan entisen Pappilan alueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen ja palveluelinkeinoihin sekä maankäytön tehostamisen mahdollisuudet kulttuurihistorialliset arvot, paikalliset ominaispiirteet, Teuronjokivarren virkistyskäyttö ja luontoarvot huomioiden.