Kuulutukset

Menneet kuulutukset

  • Kuulutus Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja OAS_luonnoksesta sekä YVA-ohjelmasta (23.1.2019 - 1.3.2019)
  • Luvan hakijan Lahden Ampumaseura ry:n valitus ympäristölupapäätöksestä (13.2.2019 - 28.2.2019)
  • Myönnetyt rakennusluvat 28.2.2019-8.3.2019 (11.3.2019 - 28.3.2019)
  • Valtuuston kokouskutsu ja asialista 8.4.2019 (26.3.2019 - 14.4.2019)
  • Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 4.-5.4.2019 (8.4.2019 - 18.4.2019)