§ 9 Päätös vahingonkorvauksen maksamisesta, eläinlääkäripäivystys

Lataa 

HOLDno-2024-271

Päätöspäivämäärä

2.4.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveysjohtaja, Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 24a §

Kuvaus

Asianosainen on 2.2.2024 yrittänyt useamman kerran ottaa yhteyttä kunnalliseen eläinlääkäripäivystykseen ja jättänyt päivystävälle eläinlääkärille myös takaisinsoittopyynnön. Hän ei ole kuitenkaan saanut yhteyttä päivystäjään eikä hänen yhteydenottopyyntöönsä ole vastattu. Asianosainen vaatii maksettavaksi vahingonkorvauksena hänelle muodostuneita DNA:n palvelunumeromaksuja yhteensä 20,20 euroa vastaamattomista soitoista eläinlääkäripäivystyksen päivystysnumeroon. Asiainosainen on toimittanut puhelinlaskuerittelyn vaatimuksensa perusteeksi.

Kunnallisessa eläinlääkäripäivystyksessä on 2.2.2024 sattunut kirjautumisvirhe, mistä johtuen päivystysnumeroon soitetut puhelut eivät ole ohjautuneet päivystävälle eläinlääkärille. Asianosaisen vaatimus voidaan siten katsoa aiheelliseksi. Päijät-Hämeen ympäristöterveys vastaa maakunnallisen eläinlääkäripäivystyksen toiminnasta ja on siten korvausvastuussa asiassa. Korvaussumma on todettavissa asianomaisen toimittamasta puhelinlaskuerittelystä.

Päätös

Päätän, että asianosaiselle myönnetään vahingonkorvauksena vastaamattomista soitoista eläinlääkäripäivystykseen hänen toimittamansa erittelyn mukainen summa 20,20 euroa. 

Allekirjoitus

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Organisaatiotieto

Elinvoiman palvelualue