§ 41 Koulunkäynninohjaaja määräaikainen, Hämeenkosken koulu

Lataa 

HOLDno-2024-456

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen rehtori Vidman

Päätöksen peruste

Päätösvaltuutus: Hallintosääntö

Täyttöluvan on myöntänyt palvelualuejohtaja 21.05.2024.

Kuvaus

Hollolan perusopetuksessa pohjoisella palvelualueella on ollut haettavana koulunkäynninohjaajan määräaikainen työsuhde ajalle 05.08.2024-30.05.2025.

Työntekijä palkataan Hämeenkosken koululle valtion erityisavustuksella projektiluontoisesti lukuvuodelle 2024-2025.

Paikka on ollut haettavana Kuntarekryssä ja työvoimatoimistossa 22.05-05.06.2024.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta. Hakemusten perusteella haastateltiin yksi hakija.

Valmisteluun ja haastatteluun on osallistunut apulaisrehtori Maria Keskinen.

Esitys

Apulaisrehtori Maria Keskinen esittää valittavaksi koulunkäynninohjaajan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 05.08.2024-30.05.2025 Mimosa Miettisen.

Valintaesityksen perusteena on: Hänellä on alan koulutus ja hän on riittävän työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella sovelias haettuun tehtävään.

Päätös

Perusopetuksen rehtori: Mimosa Miettinen valitaan koulunkäynninohjaajan työsuhteeseen ajalle 05.08.2024- 30.05.2025.

Valittu on kelpoisuuden, riittävän työkokemuksen sekä haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella soveliain hoitamaan koulunkäynninohjaajan tehtävää.

Tehtävä on kuntakohtainen tehtävä ja sijoituspaikkana työsuhteen alkaessa on Hämeenkosken koulu.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viikkotyöaika on 35 tuntia ja palkkaus 91,5% kokoaikaisen palkasta.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkasuhteeseen valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja esittänyt hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. Em. asiakirjat on toimitettava ennen työsuhteen alkamista.

Koeaika on 4 kuukautta.

Allekirjoitus

Rehtori Anssi Vidman

Organisaatiotieto

Hyvinvoinnin palvelualue