§ 44 Erityisluokanopettajan virka (0037), määräaikaisena

Lataa 

HOLDno-2024-398

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen rehtori Vidman

Päätöksen peruste

Hollolan kunnan hallintosääntö
Täyttölupa on myönnetty Hollolan kunnan johtoryhmässä 15.4.2024

Kuvaus

Hollolan perusopetuksessa pohjoisella lähipalvelualueella on ollut haettavana erityisluokanopettajan virka (0037) 1.8.2024 alkaen toistaiseksi.

Virka on ollut haettavana Kuntarekryssä ja Työvoimatorilla 17.4.-5.5.2024 sekä uudelleen haettavan ajalla 13.5.-27.5.2024, koska päätöksellä 8.5.2024 §32 valittu henkilö on ilmoittanut 8.5.2024, ettei ota virkaa vastaan.

Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 3 hakemusta. Hakijoista haastateltiin yksi hakija.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisena enintään yhden lukuvuoden ajaksi.

Valmisteluun ja haastatteluun on osallistunut apulaisrehtori Pekka Toikkanen.

 

Päätös

Virka 0037 täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.2024 - 31.7.2025. Jonna Aho valitaan erityisluokanopettajan virkaan nro 0037 ajalle 1.8.2024-31.7.2025. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Palvelussuhteen alkaessa sijoituspaikkana on pohjoisen lähipalvelualueen Heinsuon koulu.

Valintapäätöksen peruste: Valittu on koulutuksen, haastattelun ja työkokemuksen perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan sovelias hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä määräaikaisena.

Vaadittua lääkärintodistusta ja rikostaustaselvitystä sekä koeaikaa ei tarvita, koska valittu on toimittanut vaaditut todistukset aiemmin tultua valituksi vastaavaan tehtävään eikä palvelusuhteiden välissä ole keskeytystä.

 

Allekirjoitus

Rehtori Anssi Vidman

Organisaatiotieto

Hyvinvoinnin palvelualue