§ 4 Rentolantien nimeäminen

Lataa 

HOLDno-2019-124

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Kaavoitusarkkitehti

Päätöksen peruste

Hallintosääntö (liite: Viranhaltijoille laissa määrätty ja / tai delegoitu päätösvalta, elinvoiman palvelualue/kaavoitusarkkitehti)

Kuvaus

Herralantieltä erkanee tie, jonka varrella on neljä rakennuspaikkaa, joista kahdella on ollut sama osoite ja yhdeltä osoite on puuttunut.

Osoitteiden selkeyden vuoksi tämän tien nimeäminen ja uusien osoitteiden antaminen on tarpeellista.

Hollolan kunnassa on käytäntönä, että tie voidaan nimetä, jos sen varrella on kolme tai sitä useampi rakennuspaikka.

Kunta on ehdottanut tien nimeksi Rentolantie. Samaa tai liian samankaltaista nimeä ei ole ennestään käytössä Hollolassa tai ympäristökunnissa. Kunnan ehdottama nimi johdetaan karttanimistä tai kiinteistöjen nimistä.

Kiinteistöjen omistajia, joita nimeäminen koskee, on kuultu asiasta kirjeitse. Määräaikaan mennessä tulleet nimiehdotukset on käyty läpi.

Suunnitteluavustaja: Esitän, että liitteeseen 1 merkatulle, Herralantieltä erkanevalle tielle annetaan nimi Rentolantie ja tien varren kiinteistöt saavat liitteen 2 mukaiset uudet osoitteet.

Päätös

Hyväksyn tien nimeämisen ja osoitteiden antamisen edellä esitetyllä tavalla.

Allekirjoitus

Kaavoitusarkkitehti Pentti Klemetti

Organisaatiotieto

Elinvoiman palvelualue