§ 13 Maankäyttölupa, polkujuoksutapahtuma Ultra X Finland 25-26.05.2024, CustomSports

Lataa 

HOLDno-2024-386

Päätöspäivämäärä

8.5.2024

Päätöksen tekijä

Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö, Liite: Viranhaltijoille laissa määrätty ja/tai delegoitu päätösvalta, elinvoiman palvelualue, kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, kohta 2: Elinvoimavaliokunnan hallintaan kuuluvien alueiden vuokraaminen tai muutoin käyttöön luovuttaminen

Kuvaus

Customsport oy hakee maankäyttölupaa Hollolan kunnalta käyttääkseen kunnan omistamia maa-alueita Ultra X Finland-nimisen polkujuoksutapahtuman järjestämiseen

Tapahtuman reitit kiertelevät karttaliitteen mukaisesti Tiirismaan ulkoilualueella ja sen ympäristössä valmiita polkuja pitkin. Karttaliitteestä poiketen reitti kiertää Soisalmen suon, jossa rauhoitusmääräykset eivät salli kilpailutoimintaa. Tapahtumaan odotetaan noin 100–200 osallistujaa. Reitti merkitään maastoon ennen kilpailua.

Reittikartta löytyy internetistä: https://www.alltrails.com/explore/map/ultra-x-110-finland-day-1-draft-b49fdab

Tapahtuman järjestämiseen on saatu ELY-keskuksen lausunto ja päätös Natura 2000-alueiden osalta ja saatu lupa tilapäiseen liikennemerkkijärjestelyyn maanteillä.

Hollolan kunnan omistamien maiden osalta lausunto on pyydetty kunnan ympäristöviranomaiselta.

Päätös

Hollolan kunta myöntää korvauksetta maankäyttöluvan omistamilleen alueille hakemuksen ja karttaliitteen mukaisesti edellytyksin, että tapahtuman järjestäjä noudattaa kunnan ympäristövalvonnan antamassa lausunnossa mainittuja periaatteita sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.

Tapahtuman jälkeen järjestäjä vastaa kustannuksellaan, että alueet siistitään tapahtumaa edeltävään kuntoon mm. keräämällä käytettävät opasteet pois reitin varrelta. Järjestäjä on velvollinen hakemaan muut mahdollisesti toimintaan tarvittavat luvat ja huolehtimaan tapahtuman turvallisuudesta sekä vakuutuksista yms. sekä toimimaan kaikkien asiaan kuuluvien lakien ja asetusten mukaisesti. Tapahtuman järjestäjän tulee opastamalla, opastein, reittimerkinnöin tai muulla tavalla huolehtia, ettei alueen tavanomainen virkistyskäyttö tarpeettomasti häiriinny taikka alueen käyttäjät vaarannu tapahtuman vuoksi.

Asiaan vaikuttaneet lainkohdat ja viranomaisen päätökset sekä lausunnot:

Hollolan ympäristövalvonnan lausunto (7.5.2024)

PIRELY/2932/2024/2 (19.04.2024)

HAMELY/2241/2023 (08.03.2024)

Allekirjoitus

Kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö Ilkka Korhonen

Organisaatiotieto

Elinvoiman palvelualue