§ 5 Muutos TS-palkkausjärjestelmään, vesihuoltopäällikkö

Lataa 

HOLDno-2023-511

Päätöspäivämäärä

13.5.2024

Päätöksen tekijä

Henkilöstöpäällikkö

Päätöksen peruste

Kunnanhallitus 8.3.2021

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 8.3.2021 palkkausjärjestelmän arvioinnin yhteydessä, että jatkossa palkkausjärjestelmään eri sopimusalojen osalta voidaan tarvittaessa tehdä yksittäisiä muutoksia henkilöstöpäällikön päätöksellä, jotta palkkausjärjestelmän toimivuutta voidaan jatkuvasti arvioida yhdessä edunvalvonnan kanssa. 

TS-kehittämistyöryhmä kokoontui 4.4.2024 ja hyväksyi erikseen käydyssä neuvonpidossa 26.4.2024 vesihuoltopäällikön tehtävän vaativuuden uudelleenarvioinnin siten, että tehtävä tulisi nostaa tasolta 7 tasolle 8 ja tehtävän pisteytys olisi jatkossa 770. Muutos tulee voimaan 1.5.2024 alkaen. Vesihuoltopäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on tason 8 mukaisesti 1.5.2024 tilanteessa 4434,29 e/kk.

Päätös

Päätän, että vesihuoltopäällikön viran vaativuus nostetaan tasolta 7 tasolle 8. Tehtävän pisteytys on jatkossa 770. Tehtäväkohtaisen palkan tarkistus tehdään 1.5.2024 alkaen. 

Allekirjoitus

Henkilöstöpäällikkö Armi Marttila

Organisaatiotieto

Elinvoiman palvelualue