§ 2 Virallisen ilmoitustaulun siirto

Lataa 

HOLDno-2023-928

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Hallintolakimies

Päätöksen peruste

Hollolan kunnan hallintosäännön liitteen mukaan hallintolakimies päättää julkisten kuulutusten vastuunalaisen hoitajan / huolehtii julkipanoa koskevien tehtävien hoitamisesta ja vastaa kunnan virallisesta viestinnästä
 

Kuvaus

Hallintolain kuulutussääntelyssä (432/2019) julkiset kuulutukset siirrettiin virastotalojen fyysisiltä ilmoitustauluilta viranomaisten yleisille verkkosivuille. Hallintolain uudella sääntelyllä ei puututa kuulutusmenettelyn käyttöalaan. Erityislainsäädännössä säädetään, missä asiassa ja missä asian käsittelyvaiheessa kulutetaan. Julkipanomenettely oli vuosikymmenet vakiintunut tiedoksiantotapa monissa asioissa. Menettelyn keskeisenä tarkoituksena on ollut varmistaa, että muutoksenhakuaika alkaa kaikkien muutoksenhakijoiden osalta samalla hetkellä. Julkipanomenettelyssä kyseinen hetki on ollut päätöksen antopäivää seuraava päivä. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee sitä vielä noudattaa. Sama koskee muuta viittausta viranomaisen tai muun toimijan ilmoitustauluun. 

Kunnan ilmoitukset, jotka eivät perustu erityislain säännökseen, julkaistaan kuntalain 108 §:n nojalla kunnan verkkosivuilla. Kuulutuslain kumoamisen myötä viranomaisilta poistui kuulutuslaissa säädetty velvollisuus fyysisten ilmoitustaulujen ylläpitämiseen siltä osin kuin kyse oli kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla ilmoittamisesta. Erityislainsäädännössä julkipanoa ja ilmoitustaulua edelleen vaaditaan, joten virallinen ilmoitustaulu on syytä säilyttää. Aikaisempi sijainti kunnan virastotalon sisäänkäynnin viereisellä ikkunalla ei kuitenkaan voi jatkossa palvella tässä tarkoituksessa. Uusi sijainti on järjestettävissä aikaisemman lähettyville, kuntalaisille tuttuun ja näkyvään sijaintiin; Hollolan pääkirjaston sisäänkäynnin viereiselle ikkunalle. 

 

Päätös

Päätän siirtää Hollolan kunnan virallisen ilmoitustaulun virastotalolta (Virastotie 3) pääkirjastolle, osoitteeseen Nuottikuja 2, 15870 alkaen 3.7.2024.

Allekirjoitus

Hallintolakimies Katja Kneckt

Organisaatiotieto

Konsernipalvelujen palvelualue