§ 19 Työllisyyspäällikön määräaikaista virkaa koskevan valinnan vahvistaminen

Lataa 

HOLDno-2024-319

Päätöspäivämäärä

13.5.2024

Päätöksen tekijä

Elinvoimajohtaja

Päätöksen peruste

Päätösvaltuutus: Hallintosääntö § 33

Kuvaus

Elinvoimajohtaja on päätöksellään 15.4.2024 § 14 valinnut Hollolan kunnan työllisyyspäällikön määräaikaiseen virkaan Pauliina Polvisen 31.12.2024 asti.

Hallintosäännön § 33 mukaan viranhaltijan suorittaman ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa virkaan ottamisesta päättänyt viranomainen, jos valitun lääkärintodistus ja/tai rikosrekisteriote on varaukseton.

Pauliina Polvinen on toimittanut lääkärintodistuksen 22.4.2024, joka on varaukseton ja ilmoittanut 12.4.2024 ottavansa viran vastaan 22.4.2024 alkaen.

Päätös

Vahvistan, että Pauliina Polvinen kuvauskohdassa mainituin perustein valitaan hoitamaan Hollolan kunnan työllisyyspäällikön määräaikaista virkaa. Työ on aloitettu 22.4.2024 alkaen.

Palvelussuhteen alkaessa tehtäväkohtainen palkka on 4000 €. 

Allekirjoitus

Elinvoimajohtaja Heli Randell

Organisaatiotieto

Hollolan kunta