Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Varavaltuutettujen määrääminen

HOLDno-2020-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”

Vasemmistoliiton 1. varavaltuutettu Seppo Rantanen on noussut valtuustoon, kun Ilkka Nisula ilmoitti eroavansa luottamustehtävistä. KD 1. varavaltuuetttu Tapani Ihalainen puolestaan nousi valtuustoon, kun Eila Virtanen kuoli. VAS ja KD valtuustoryhmissä on nyt vain yksi varavaltuutettu (VAS Jaana Rantanen ja KD Jasmin Kauko), joten molempiin ryhmiin on määrättävä lisää yksi varavaltuutettu.

Valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemeltä  on tullut 9.12.2020 pyyntö määrätä uusia varavaltuutettuja.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää

- VAS  varavaltuutetuksi Ari Parviaisen

- KD  varavaltuutetuksi Janne Bröijerin 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Keskusvaalilautakunta on määrännyt:

  • VAS  varavaltuutetuksi Ari Parviaisen
  • KD  varavaltuutetuksi Janne Bröijerin 

Valtuusto merkitsee keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Vasemmistoliiton 1. varavaltuutettu Seppo Rantanen on noussut valtuustoon, kun Ilkka Nisula ilmoitti eroavansa luottamustehtävistä. KD 1. varavaltuuetttu Tapani Ihalainen puolestaan nousi valtuustoon, Eila Virtasen kuoltua. VAS ja KD valtuustoryhmissä on nyt vain yksi varavaltuutettu , joten molempiin ryhmiin on määrättävä lisää yksi varavaltuutettu.

Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta on määrännyt:

  • VAS varavaltuutetuksi Ari Parviaisen
  • KD varavaltuutetuksi Janne Bröijerin.

Valtuusto merkitsee keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

valitut, weblumu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.