Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 22.2.2021

Hollolan valtuuston kokous pidetään 22.2.2021 klo 18. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena siten, että osa valtuutetuista osallistuu verkon välityksellä ja osa Hollolan kunnanvirastossa.

Kokouksessa käsitellään esityslistasta lähemmin ilmenevät asiat.

Jarkko Niemi, valtuuston puheenjohtaja

----

Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 16.2.2021 ja Hollolan Sanomat -lehdessä 17.2.2021. Kokouskutsu on jaettu valtuutetuille 16.2.2021.

Ehdotus

Suoritetaan nimenhuuto.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi Sakari Marttilan olevan estynyt osallitumaan kokoukseen näköyhteyden puuttumisen takia, joten kokoukseen kutsutaan varavaltuutettu Mira Viljanen. (Hallintosääntö § 88)

Kokoustauko 18.25 - 18.32.

Nimenhuutoa jatkettiin. 
Läsnä oli 39 valtuutettua, 4 varavaltuutettua.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.