Valtuusto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Hollolan kunnan sisäinen ilmasto-ohjelma 2021-2025

HOLDno-2021-21

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelija:
Annariina Keto
annariina.keto@hollola.fi
Projektikoordinaattori

Hiilineutraalien kuntien Hinku-hankkeen, kuntien KETS-energiansäästöohjelman sekä Päijät-Hämeen liiton ilmastotiekartan pohjalta on kuntaan laadittu pitkäjänteinen ilmasto-ohjelma. Tarkoituksena on kehittää kunnan kaikkia toimintoja energiaa säästävään ja päästöjä vähentävään suuntaan, jotta ympäristöohjelmiin sitoutumisen kautta hyväksytyt kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan annetulla aikajänteellä vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto-ohjelma on tarkoitettu ensimmäisessä vaiheessa kunnan sisäiseen käyttöön. Ohjelman tarkoitus on saada ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyvät toimenpiteet osaksi päätöksentekoa ja konkreettista toimintaa kaikilla palvelualueilla, niin että lähivuosina ympäristöasiat ovat sisäisen tiedotuksen ja koulutuksen avulla muodostuneet kiinteäksi osaksi kunnan toimintaa ilman erillisiä toimenpidekohtaisia päätösprosesseja. Kun sisäinen prosessi on saatu hyvään alkuun, muokataan ilmasto-ohjelmasta kunnan viestintävastaavan ohjauksessa julkaistava versio, jonka kautta tiedotuksen ja kampanjoinnin keinoin pyritään saamaan yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset mahdollisimman kattavasti mukaan ponnisteluihin kohti yhteistä tavoitetta. 

Ilmasto-ohjelman konkretisoimiseksi on työn alla listaus, joka sisältää 100 yksilöityä tekoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Mukana on sekä pieniä että suuria tekoja, ja listaan kirjataan tekojen lisäksi arvioitu aikataulu sekä kunkin teon vastuutaho. Tekojen seuranta ja tulosten hyödyntäminen tulevaisuuden suunnittelussa on tärkeää, ja siihen etsitään sopivaa työkalua vuoden 2021 aikana.  

Ehdotus

Esittelijä

Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy osaltaan Hollolan kunnan sisäisen ilmasto-ohjelman ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet, ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi, ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Annariina Keto, projektikoordinaattori, annariina.keto@hollola.fi

Perustelut

Hiilineutraalien kuntien Hinku-hankkeen, kuntien KETS-energiansäästöohjelman sekä Päijät-Hämeen liiton ilmastotiekartan pohjalta on kuntaan laadittu pitkäjänteinen ilmasto-ohjelma. Tarkoituksena on kehittää kunnan kaikkia toimintoja energiaa säästävään ja päästöjä vähentävään suuntaan, jotta ympäristöohjelmiin sitoutumisen kautta hyväksytyt kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan annetulla aikajänteellä vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto-ohjelma on tarkoitettu ensimmäisessä vaiheessa kunnan sisäiseen käyttöön. Ohjelman tarkoitus on saada ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyvät toimenpiteet osaksi päätöksentekoa ja konkreettista toimintaa kaikilla palvelualueilla, niin että lähivuosina ympäristöasiat ovat sisäisen tiedotuksen ja koulutuksen avulla muodostuneet kiinteäksi osaksi kunnan toimintaa ilman erillisiä toimenpidekohtaisia päätösprosesseja. Kun sisäinen prosessi on saatu hyvään alkuun, muokataan ilmasto-ohjelmasta kunnan viestintävastaavan ohjauksessa julkaistava versio, jonka kautta tiedotuksen ja kampanjoinnin keinoin pyritään saamaan yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset mahdollisimman kattavasti mukaan ponnisteluihin kohti yhteistä tavoitetta.

Ilmasto-ohjelman konkretisoimiseksi on työn alla listaus, joka sisältää 100 yksilöityä tekoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Mukana on sekä pieniä että suuria tekoja, ja listaan kirjataan tekojen lisäksi arvioitu aikataulu sekä kunkin teon vastuutaho.  Tekojen seuranta ja tulosten hyödyntäminen tulevaisuuden suunnittelussa on tärkeää, ja siihen etsitään sopivaa työkalua vuoden 2021 aikana.  

Ilmasto-ohjelma hyväksyttiin hyvinvointivaliokunnassa 27.1.2021 hallituskäsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy osaltaan Hollolan kunnan sisäisen ilmasto-ohjelman ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet, ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Hiilineutraalien kuntien Hinku-hankkeen, kuntien KETS-energiansäästöohjelman sekä Päijät-Hämeen liiton ilmastotiekartan pohjalta on kuntaan laadittu pitkäjänteinen ilmasto-ohjelma. Tarkoituksena on kehittää kunnan kaikkia toimintoja energiaa säästävään ja päästöjä vähentävään suuntaan, jotta ympäristöohjelmiin sitoutumisen kautta hyväksytyt kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan annetulla aikajänteellä vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto-ohjelma on tarkoitettu ensimmäisessä vaiheessa kunnan sisäiseen käyttöön. Ohjelman tarkoitus on saada ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyvät toimenpiteet osaksi päätöksentekoa ja konkreettista toimintaa kaikilla palvelualueilla, niin että lähivuosina ympäristöasiat ovat sisäisen tiedotuksen ja koulutuksen avulla muodostuneet kiinteäksi osaksi kunnan toimintaa ilman erillisiä toimenpidekohtaisia päätösprosesseja. Kun sisäinen prosessi on saatu hyvään alkuun, muokataan ilmasto-ohjelmasta kunnan viestintävastaavan ohjauksessa julkaistava versio, jonka kautta tiedotuksen ja kampanjoinnin keinoin pyritään saamaan yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset mahdollisimman kattavasti mukaan ponnisteluihin kohti yhteistä tavoitetta.

Ilmasto-ohjelman konkretisoimiseksi on työn alla listaus, joka sisältää 100 yksilöityä tekoa tavoitteiden saavuttamiseksi. Mukana on sekä pieniä että suuria tekoja, ja listaan kirjataan tekojen lisäksi arvioitu aikataulu sekä kunkin teon vastuutaho.  Tekojen seuranta ja tulosten hyödyntäminen tulevaisuuden suunnittelussa on tärkeää, ja siihen etsitään sopivaa työkalua vuoden 2021 aikana.  

Ilmasto-ohjelma hyväksyttiin hyvinvointivaliokunnassa 27.1.2021 ja elinvoimavaliokunnassa 2.2.2021 hallituskäsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

 

Kunnanhallitus hyväksyy Hollolan kunnan sisäisen ilmasto-ohjelman ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Kokouksessa ilmasto-ohjelman valmistelua esitteli Annariina Keto.

Perustelut

Hiilineutraalien kuntien Hinku-​hankkeen,​ kuntien KETS-​energiansäästöohjelman sekä Päijät-​Hämeen liiton ilmastotiekartan pohjalta on kuntaan laadittu pitkäjänteinen ilmasto-​ohjelma. Tarkoituksena on kehittää kunnan kaikkia toimintoja energiaa säästävään ja päästöjä vähentävään suuntaan,​ jotta ympäristöohjelmiin sitoutumisen kautta hyväksytyt kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan annetulla aikajänteellä vuoteen 2030 mennessä.
 

Ehdotus

Valtuusto merkitsee ilmasto-ohjelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.