Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Valtuustoaloite - Etsivä ja löytävä vanhustyö -hanke Hollolaan

HOLDno-2019-815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 23.9.2019 valtuustoaloitteen etsivä ja löytävä vanhustyö -hankkeesta Hollolaan.

Aloitteen pohjalta kunnan hyvinvointikoordinaattori selvitti hankkeen toteuttamismahdollisuuksia, mitkä liittyivät vahvasti ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen, koska talousarviossa ei ollut varausta toiminnalle. Ulkopuolinen rahoitus puolestaan edellytti, että kumppanina on kolmannen sektorin toimija. Selvitystä ja valmistelua toteutettiin talven 2019-2020 aikana.  

Maailmanlaajuinen koronakriisi pysäytti hankehaun kevään 2020 osalta ja tämän hetkisen tiedon mukaan hankkeelle ei ole mahdollista hakea rahoitusta vuoden 2020 aikana. Hyvinvointikoordinaattori seuraa aktiivisesti tilannetta sekä rahoitusmahdollisuuksien että yhteistyökumppaneiden suhteen ja asiaan palataan uudelleen heti, kun hankkeen rahoitusmahdollisuudet selkiytyvät. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen selvityksen tiedoksi ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee vuonna 2019 tehdyn valtuustoaloitteen selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

aloitteen tekijä, hyvinvointikoordinaattori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.