Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuija Brax ja Heidi Hakanen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.