Valtuusto, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 21.9.2020

Hollolan valtuuston kokous pidetään 21.9.2020 klo 18 sähköisenä kokouksena siten, että osa osallistujista on paikalla Hollolan kunnanvirastossa ja osa osallistuu verkon välityksellä Teamsilla.

Kokouksessa käsitellään esityslistasta lähemmin ilmenevät asiat.

Jarkko Niemi, valtuuston puheenjohtaja

- - - - -

Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 15.9.2020 ja Hollolan Sanomat -lehdessä 16.9.2020. Kokouskutsu on jaettu valtuutetuille 15.9.2020.

Ehdotus

Suoritetaan nimenhuuto.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.