Valtuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Valtuuston itsearviointi

HOLDno-2021-168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Valtuustokauden päättyessä on arvioitu valtuutettujen näkemyksiä valtuustotyöskentelystä. Arviointi suoritettiin itsearviointina, jonka kunnalle teknisesti toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Valtuuston itsearvioinnin tulokset olivat verrokkikuntia positiivisemmat, mutta kehittämisen kohteitakin nostettiin esille aktiivisesti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uuden valtuustokauden työskentelyä kehitettäessä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: Valtuusto merkitsee valtuustokauden arviointikyselyn tulokset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Valtuustokauden päättyessä on arvioitu valtuutettujen näkemyksiä valtuustotyöskentelystä. Arviointi suoritettiin itsearviointina, jonka kunnalle teknisesti toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Valtuuston itsearvioinnin tulokset olivat verrokkikuntia positiivisemmat, mutta kehittämisen kohteitakin nostettiin esille aktiivisesti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uuden valtuustokauden työskentelyä kehitettäessä.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee valtuustokauden arviointikyselyn tulokset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.