Valtuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoaloite - Liikettä ja kuntoilulaitteita Hollolan kylille

HOLDno-2021-100

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sauli Tiensuu, kuntatekniikan päällikkö, sauli.tiensuu@hollola.fi

Perustelut

Aki Markkolan tekemä valtuustoaloite 22.2.2021 "Liikettä ja kuntoilulaitteita Hollolan kylille" on liitteenä. Aloitteessa esitetään tavoitteeksi saada ulkokuntoilulaitteita Kalliolan koulun läheisyyteen sekä Hämeenkosken alueelle. 

Hollolan Tilapalveluilla on tälle vuodelle varattuna määrärahaa toteuttaa ulkokuntoilualue Kalliolan koululle.

Liikuntapaikkasuunnitelman laadinta on käynnissä ja se valmistuu 2021. Suunnitelman tavoitteena on kehittää ja edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.

Hämeenkosken alueelle esitetty ulkokuntoilulaitteiden toteuttamista arvioidaan valmistuvassa liikuntapaikkasuunnitelmassa. 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta toteaa aloitteen tullee käsitellyksi ja lähettää aloitteen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyntäkäsittelyyn.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sauli Tiensuu, kuntatekniikan päällikkö, sauli.tiensuu@hollola.fi

Perustelut

Aki Markkolan tekemä valtuustoaloite 22.2.2021 "Liikettä ja kuntoilulaitteita Hollolan kylille" on liitteenä. Aloitteessa esitetään tavoitteeksi saada ulkokuntoilulaitteita Kalliolan koulun läheisyyteen sekä Hämeenkosken alueelle. 

Hollolan Tilapalveluilla on tälle vuodelle varattuna määrärahaa toteuttaa ulkokuntoilualue Kalliolan koululle.

Liikuntapaikkasuunnitelman laadinta on käynnissä ja se valmistuu 2021. Suunnitelman tavoitteena on kehittää ja edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.

Hämeenkosken alueelle esitetty ulkokuntoilulaitteiden toteuttamista arvioidaan valmistuvassa liikuntapaikkasuunnitelmassa. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunannahallitus hyväksyy osaltaan elinvoimavaliokunnan vastauksen valtuutettu Aki Markkolan valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sauli Tiensuu, kuntatekniikan päällikkö, sauli.tiensuu@hollola.fi

Perustelut

Aki Markkolan tekemä valtuustoaloite 22.2.2021 "Liikettä ja kuntoilulaitteita Hollolan kylille" on liitteenä. Aloitteessa esitetään tavoitteeksi saada ulkokuntoilulaitteita Kalliolan koulun läheisyyteen sekä Hämeenkosken alueelle. 

Hollolan Tilapalveluilla on tälle vuodelle varattuna määrärahaa toteuttaa ulkokuntoilualue Kalliolan koululle.

Liikuntapaikkasuunnitelman laadinta on käynnissä ja se valmistuu 2021. Suunnitelman tavoitteena on kehittää ja edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.

Hämeenkosken alueelle esitetty ulkokuntoilulaitteiden toteuttamista arvioidaan valmistuvassa liikuntapaikkasuunnitelmassa.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Aki Markkola, kuntatekniikan päällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.