Valtuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

HOLDno-2021-166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laadinnan sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta ja työtä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seruaavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laadintaa sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa 
kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laadintaa sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa 
kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laadintaa sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa 
kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta ja työtä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,​ jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmiiksi sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää,​ että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset.

Selvitykset tulee toimittaa niin,​ että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen laadintaa torstaina 27.5.2021 klo 16.15 järjestettävässä Teams-kokouksessa.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmiiksi sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset.
Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Perustelut

Kuntalain 121 §:ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista palvelualueiden ja kunnanhallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

 

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tilintarkastaja, palvelualuejohtajat, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.