Valtuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Henkilöstökertomus 2020

HOLDno-2020-176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Perustelut

Henkilöstökertomus sisältää yhteenvedon Hollolan kunnan henkilöstötavoitteiden, henkilöstöresurssien, työhyvinvoinnin sekä henkilöstön ja työnantajan välisen yhteistoiminnan toteutumisesta vuonna 2020.

Henkilöstökertomuksessa on myös yhteenveto kunnan henkilöstöhallinnon keskeisistä toimenpiteistä vuonna 2020. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 tiedokseen.

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 tiedokseen.

Valmistelija

Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Perustelut

Henkilöstökertomus sisältää yhteenvedon Hollolan kunnan henkilöstötavoitteiden, henkilöstöresurssien, työhyvinvoinnin sekä henkilöstön ja työnantajan välisen yhteistoiminnan toteutumisesta vuonna 2020. Henkilöstökertomuksessa on myös yhteenveto kunnan henkilöstöhallinnon keskeisistä toimenpiteistä ja linjauksista vuonna 2020.

Henkilöstökertomuksen tavoitteena on tukea henkilöstöhallinnon, johdon ja esimiesten työtä sekä antaa päättäjille vuosittainen tilannekatsaus henkilöstöstä. Henkilöstökertomus täydentää kunnan vuosittaista tilinpäätöstä. 

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyöryhmässä 19.3.2021 ja yhteistyötoimikunnassa 25.3.2021. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedokseen ja toimittaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Perustelut

Henkilöstökertomus sisältää yhteenvedon Hollolan kunnan henkilöstötavoitteiden, henkilöstöresurssien, työhyvinvoinnin sekä henkilöstön ja työnantajan välisen yhteistoiminnan toteutumisesta vuonna 2020. Henkilöstökertomuksessa on myös yhteenveto kunnan henkilöstöhallinnon keskeisistä toimenpiteistä ja linjauksista vuonna 2020.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee henkilöstökertomuksen 2020 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

palvelualueet, yhteistyötoimikunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.