Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokousajat syksy 2021

HOLDno-2021-441

Perustelut

Valtuuston kokoukset syksyllä 2021:

ma 27.9.  klo 18.00
ma 15.11. klo 18.00
ma 13.12. klo 18.00

Ehdotus

Valtuusto merkitsee kokousajat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.