Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Valtuusto merkitsi tiedoksi seuraavat alustavat valtuustoryhmäilmoitukset:

 • Kokoomuksen valtuustoryhmä
 • Hollolan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
 • SDP valtuustoryhmä
 • Keskustan valtuustoryhmä
 • Hollolan Vihreä valtuustoryhmä
 • Kristillisdemokraattien Hollola valtuustoryhmä
 • Hollolan valtuudstoryhmä

Ilmoitukset ovat pöytäkirjan liitteenä. 

Merk. Hallintosäännön§48 mukaisesti: Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.