Valtuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Aloiteasiat

Päätös

Keskustan valtuustoryhmän aloite: Maksuton uimahalli ja kuntosali yläkoululaisille.

Keskustan valtuustoryhmän aloite: Laavut ja retkeilypaikat.

Jätetetyt aloitteet ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Aloitteet  jätetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.